Tasarımı Kaydet  Kapat

Yenilenebilir Enerji Avantajları Nelerdir?

01Yenilenebilir enerji kaynakları zamanla bitmez, tükenmez. Fosil yakıt rezervleri sınırlıdır, azaldıkça fiyatı pahalanacaktır.

Yenilebilir Enerji Avantajları Nelerdir ?

02Temiz kaynaklardır, temiz enerji üretir ve çevreye zararları yoktur, kirlilik oluşturmaz, zararlı atığı yoktur.

Fosil yakıtların ise çevreye ciddi zararları ve olumsuz etkileri vardır. Özellikle CO2 emisyonları çevreyi etkilemekte, sera etkisi oluşturarak küresel ısınma gibi olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır.

Yenilenebilir enerji kullanımı arttıkça, fosil yakıt kullanımını azaltmakta dolayısıyla karbon salınımını da azaltmaktadır. Yenilenebilir enerji kullanımı ve artışı çevresel açıdan, doğal yaşam için çok önemlidir. (karbon emisyonu, küresel ısınma, Kyoto protokolü)

03Yenilenebilir enerji dışa bağımlılığı azaltır. İthalatı azaltır.

04Yenilebilir enerji, elektrik götürmenin zor olduğu coğrafi bölgelere elektriğin üretilmesi ve kullanılmasını sağladığı için önemlidir.

05Hızla azalan doğal kaynaklar, küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve dünya da hızla artan enerji kullanımını yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini ortaya çıkarmıştır. Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekmektedir.

Bilgi Almak İstiyorum

Dikey Rüzgar Tirbünleri hakkında detaylı bilgi almak ve firmamızın size ulaşması için formu doldurabilirsiniz.

?

İletişim Bilgileri